Pogoji uporabe

Husqvarna ceni vaše zanimanje za podjetje in njegove izdelke. Zahtevamo in močno priporočamo, da skrbno preberete te Pogoje uporabe pred začetkom uporabe. Če uporabljate Mesto, se strinjate s Pogoji.

Splošno

To spletno mesto in vsa podrejena spletna mesta (skupaj »Mesto«) objavlja in vzdržuje Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH oziroma podjetja iz skupine, hčerinska podjetja ali podružnice (skupaj HUSQVARNA). Uporaba Mesta je predmet pravno zavezujočega sporazuma med vami in družbo HUSQVARNA (v nadaljevanju »Sporazum«). Spodaj so pogoji Sporazuma (v nadaljevanju »Pogoji«). Če uporabljate mesto, potrjujete, da se prebrali in razumeli Pogoje in vse povezane dokumente ter da se z njimi strinjate. Pomembno je, da jih skrbno preberete. Če se ne strinjate s Pogoji in vsemi povezanimi dokumenti, ne smete uporabljati Mesta.

Licenca

V skladu s Pogoji, določenimi v tem Sporazumu, vam HUSQVARNA podeljuje neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico za dostop, uporabo in prikaz tega mesta ter njegove vsebine. Strinjate se, da ne boste na noben način prekinjali ali poskusili prekinjati delovanja Mesta.

HUSQVARNA vam dovoljuje ogled in prenos informacij (v nadaljevanju »Vsebina«) na Mestu za osebno, nekomercialno uporabo, razen če je to izrecno drugače določeno na Husqvarna Social Media Newsroom. Pri tem dovoljenju ne gre za prenos pravic do Vsebine in kopij Vsebine, potekati pa mora potekati v skladu z naslednjimi omejitvami: 1) na vseh prenesenih kopijah Vsebine morate ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga lastniška obvestila; 2) Vsebine ne smete na nikakršen način spreminjati, reproducirati, javno prikazovati, izvajati, razdeljevati ali kakor koli drugače uporabljati v javne ali komercialne namene; in 3) Vsebine ne smete prenesti na drugo osebo, razen če jo o tem obvestite in se ta oseba strinja z obveznostmi v skladu s temi Pogoji. Strinjate se, da boste spoštovali vse dodatne omejitve na Mestu, kot se občasno posodobijo.

Uporabniške garancije

Zagotavljate, da boste Mesto uporabljali v skladu s temi Pogoji, kar vključuje tudi zakone in določila v skladu s tem Sporazumom, in da boste upoštevali vse obstoječe in prihodnje pravilnike ter pravila Mesta. Strinjate se, da Mesta ne boste uporabljali za: (a) pošiljanje neželene pošte ali nezahtevanih sporočil; (b) pretvarjanje za družbo HUSQVARNA ali koga drugega oziroma za omogočanje tretji osebi, da se izdaja za vas; (c) ponarejanje glav in drugo manipuliranje z identifikatorji za zakrivanje izvora vsebine, ki se prenaša prek Mesta; (d) napačno predstavljanje povezave s fizično ali pravno osebo; (e) ravnanje v slogu, ki negativno vpliva na zmožnost uporabe Mesta; (f) ukvarjanje z dejavnostmi, ki kršijo veljavno zakonodajo; (g) objavljanje in prenašanje kakršne koli vsebine, ki na kateri koli način krši pravice drugih ali je kakor koli nezakonito, neprimerno, obrekljivo, vulgarno ali drugače vprašljivo ali ki vsebuje oglase oziroma ponudbe za izdelke ali storitve, ali (h) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov o drugih osebah, razen če imate pooblastilo teh uporabnikov.

Obvestilo o zasebnosti

Podatki, povezani s HUSQVARNINIMI praksami zagotavljanja zasebnosti, načinom zbiranja osebnih podatkov in ravnanja z njimi ter načinom varovanja zasebnosti so na voljo v HUSQVARNINEM Pravilniku o zasebnosti. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabljajo v skladu s pravilnikom o zasebnosti podjetja HUSQVARNA.

Spremembe

HUSQVARNA si pridržuje pravico, da po lastni presoji, v celoti ali delno, kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi, doda oziroma odstrani kateri koli del tega Sporazuma. Spremembe Sporazuma so veljavne, ko so objavljene na Mestu. Če po objavi sprememb Sporazuma, še naprej uporabljate Mesto, to pomeni, da sprejemate spremembe.

Pravice intelektualne lastnine

Potrjujete in se strinjate, da so vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, a ne omejeno na avtorske pravice, patente, znanje, zaupne informacije, pravice podatkovnih zbirk in pravice do registriranih in neregistriranih blagovnih znamk ter oblik) na Mestu prenesene na družbo HUSQVARNA ali njihove izdajatelje licenc. Dobro ime in pravice intelektualne lastnine iz naslova uporabe takih pravic intelektualne lastnine, ki so prenesene na družbo HUSQVARNA, veljajo za družbo HUSQVARNA.

Mesto in vsa Vsebina sta avtorsko delo in sta zaščitena z zakonodajo o avtorskih pravicah po celem svetu ter določili mednarodnih pogodb. Strinjate se, da boste med uporabo Mesta in Vsebine upoštevali vso zakonodajo o avtorskih pravicah s celotnega sveta in da boste preprečevali nepooblaščeno kopiranje vsebine. HUSQVARNA ne podeljuje eksplicitne ali implicitne pravice v skladu z nobenim patentom, obliko, blagovno znamko, avtorskimi pravicami ali zakonodajo o poslovnih skrivnostih.

Potrjujete in se strinjate, da ne boste (in nič v teh Pogojih vam ne daje pravice za to) uporabljali blagovnih znamk, blagovnih imen, servisnih znamk, imen domen ali drugih značilnih znamk družbe HUSQVARNA na noben način, razen tistega, ki je eksplicitno naveden na Seznamu blagovnih znamk družbe HUSQVARNA Seznam blagovnih znamk.

Upoštevajte, da morebitne informacije, nezahtevani predlogi, ideje ali druge objave ne veljajo za zaupne oziroma lastniške. Če nam pošljete informacije ali vsebino, razen v Deklaraciji o informacijah patenta, kot je opisano v pravilniku družbe Husqvarna o upoštevanju nezahtevanih idej, družbi HUSQVARNA podelite neomejeno, brezplačno, nepreklicno in svetovno licenco za uporabo, reprodukcijo, prikaz, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in razdeljevanje te vsebine ali informacij, poleg tega pa se tudi strinjate, da HUSQVARNA lahko uporablja vse ideje, koncepte, znanje ali tehnike, ki ste jih poslali, brez omejitev in v kakršen koli namen. Za več informacij glejte Pravilnik družbe Husqvarna o upoštevanju nezahtevanih idej.

Programska oprema

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta (v nadaljevanju »Programska oprema«), je avtorsko delo družbe HUSQVARNA in/ali njenih dobaviteljev.

Uporabo Programske opreme določajo pogoji licenčnega sporazuma za končnega uporabnika (če obstaja), ki je priložen Programski opremi (v nadaljevanju »Licenčni sporazum«). Razen če je v Licenčnem sporazumu določeno drugače, je ta Programska oprema namenjena zgolj končnim uporabnikom. Vsaka reprodukcija ali redistribucija Programske opreme, ki ni v skladu z Licenčnim sporazumom, se lahko kaznuje s civilnimi ali kazenskimi sankcijami.

BREZ OMEJITEV ZGORAJ NAVEDENEGA JE VSAKO KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERI KOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO Z NAMENOM NADALJNJE REPRODUKCIJE ALI REDISTRIBUCIJE IZRECNO PREPOVEDANO.

TA PROGRAMSKA OPREMA IMA GARANCIJO (ČE JO IMA) SAMO V SKLADU S POGOJI LICENČNEGA SPORAZUMA. RAZEN ČE NI TAKO ZAJAMČENO V LICENČNEM SPORAZUMU, HUSQVARNA ZAVRAČA VSE GARANCIJE IN POGOJE V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICIRANIMI GARANCIJAMI IN POGOJI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

Druga spletna mesta

Mesto lahko vključuje povezave do mest na internetu, ki so v lasti tretjih oseb ali jih tretje osebe objavljajo oziroma upravljajo. HUSQVARNA ne nadzoruje ali pregleduje vsebine mest tretjih oseb in ni odgovorna za natančnost in zanesljivost takih spletnih mest tretjih oseb.

Zunanje povezave do Mesta

Vse povezave do Mesta mora pisno odobriti HUSQVARNA, razen za spodnje primere, v katerih HUSQVARNA dovoljuje povezavo: (i) povezava je besedilna povezava, ki vsebuje samo ime »HUSQVARNA« in ne vsebuje lastniških blagovnih znamk družbe HUSQVARNA ali njenih izdajateljev licenc; (ii) povezava »kaže« samo na www.husqvarna.com in ne na podstrani; (iii) ko uporabnik aktivira povezavo, se prikaže stran v celozaslonskem načinu v popolnoma funkcionalnem oknu brskalnika in ne v »okviru« na povezanem spletnem mestu; in (iv) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo dajati lažnega vtisa, da je oseba ali njene dejavnosti povezana z družbo HUSQVARNA ali da jih HUSQVARNA sponzorira, ter ne smejo škoditi ali zmanjševati dobrega imena, ki je povezano z imenom in blagovnimi znamkami družbe HUSQVARNA ter njenih povezanih podjetij. HUSQVARNA si pridržuje pravico, da kadar koli na lastno pobudo umakne strinjanje s povezavo.

Izključitev impliciranih garancij

Čeprav se trudimo, da so informacije natančne in je Mesto vedno na voljo, HUSQVARNA za to ne prevzema odgovornosti. VSEBINA JE LAHKO NENATANČNA IN VSEBUJE TIPOGRAFSKE NAPAKE. HUSQVARNA NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE OZIROMA ZANESLJIVOSTI KATEREGA KOLI NASVETA, MNENJA, IZJAVE ALI DRUGIH INFORMACIJ, KI SO PRIKAZANE ALI POSREDOVANE PREK MESTA. POTRJUJETE, DA SE NA VSAKO TAKO MNENJE, NASVET, IZJAVO, MEMORANDUM ALI INFORMACIJE ZANAŠATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSA VSEBINA JE NA VOLJO »TAKA, KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«. HUSQVARNA EKSPLICITNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI ZAGOTOVILA IN GARANCIJE, IMPLICITNE IN EKSPLICITNE, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI, BREZ OMEJITEV, ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE ALI ZA DELOVANJE TEGA MESTA IN NJEGOVE VSEBINE. HUSQVARNA NE DAJE GARANCIJ ALI ZAGOTOVIL ZA VARNOST SPLETNEGA MESTA. POTRJUJETE, DA SE ZAVEDATE, SO VSE POSLANE INFORMACIJE LAHKO PRESTREŽENE. HUSQVARNA NE ZAGOTAVLJA, DA SPLETNO MESTO ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO DELOVANJE MESTA, OZIROMA ELEKTRONSKA SPOROČILA, KI JIH POŠILJA HUSQVARNA, NI OKUŽENO Z VIRUSI ALI DRUGIMI ŠKODLJIVIMI ELEMENTI. VSA TAKA ZAGOTOVILA, GARANCIJE IN POGOJI SO IZKLJUČENI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. TA IZKLJUČITEV IMPLICIRANIH GARANCIJ VELJA TUDI V ZVEZI Z MESTI TRETJIH OSEB.

Informacije, objavljene na spletnem mestu, lahko vključujejo reference ali navzkrižne reference na izdelke in storitve družbe HUSQVARNA, ki še niso bile predstavljene ali niso na voljo v vaši državi. Natančnost takih informacij ne more biti zagotovljena, zlasti ker se te informacije spreminjajo, imajo različne zahteve ali so odvisne od razpoložljivosti, in te reference ne pomenijo, da HUSQVARNA namerava predstaviti te izdelke ali storitve v vaši državi. Obrnite se na lokalnega prodajalca v zvezi s podrobnostmi o izdelkih in storitvah, ki so na voljo in jih lahko naročite. HUSQVARNA si pridržuje pravico, da po lastni presoji, v celoti ali delno, kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi, doda in/ali umakne kateri koli izdelek ali storitev.

Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU HUSQVARNA NI ODGOVORNA ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, DODATNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITVE, ŠKODE ZARADI IZGUBE POSLA, POGODBE, PROMETA, PODATKOV, INFORMACIJ ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI Z UPORABO OZIROMA NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA MESTA ALI VSEBINE OZIROMA V POVEZAVI S TEMI POGOJI, TUDI ČE SE HUSQVARNA ZAVEDA MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. POLEG POGOJEV, DOLOČENIH TUKAJ, HUSQVARNA V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNA ZA NAPAKE, NENATANČNOSTI, IZPUSTITVE ALI DRUGE OKVARE ALI NEPRISTNOSTI KATERIH KOLI INFORMACIJ NA MESTU. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA TUDI V ZVEZI Z MESTI TRETJIH OSEB.

Izjava o jurisdikciji

Mesto nadzira in upravlja HUSQVARNA v svojih prostorih na Švedskem. HUSQVARNA ne zagotavlja, da je vsebine MESTA primerna ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah izven Švedske. Dostop do Mesta na območjih, kjer je njegova vsebina nelegalna, je prepovedan. Če do Mesta dostopate izven Švedske, ste odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni. Zakoni Kraljevine Švedske določajo ta Sporazum ter izključujejo pravno nasprotje zakonov. V primeru spora, ki izhaja iz tega Sporazuma, ima ekskluzivno jurisdikcijo na prvi stopnji okrožno sodišče v Stockholmu

Zadnja posodobitev 03/03/11.